‘ประยุทธ์’ กำชับ ร่วมอำนวยความสะดวกประชาชนใน ลอยกระทง

‘ประยุทธ์’ กำชับ ร่วมอำนวยความสะดวกประชาชนใน ลอยกระทง

ไตรศุลี เผย ประยุทธ์ กำชับทุกหน่วยงานร่วมอำนวยความสะดวกประชาชนในเทศกาล ลอยกระทง พร้อมดำเนินการภายใต้มาตรการป้องกันโควิด น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ตามที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีนโยบายให้ทุกพื้นที่ทั่วประเทศสามารถจัดงานลอยกระทงตามประเพณีได้ ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในการนี้นายกรัฐมนตรีได้กำชับทุกหน่วยงานให้ร่วมกันอำนวยความสะดวกให้ประชาชน และดูแลให้การดำเนินการต่างๆ อยู่ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่เข้มงวด

ในส่วนของการเดินทางสัญจรของประชาชนนั้น 

กระทรวงคมนาคมได้ประเมินว่าแม้จะไม่เป็นช่วงวันหยุดยาว แต่เนื่องจากรัฐบาลได้อนุญาตให้จัดงานตามประเพณีได้ทั้งในกรุงเทพฯ และจังหวัดต่างๆ คาดว่าจะมีประชาชนเดินทางไปร่วมลอยกระทง ทั้งการเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัวและการใช้บริการรถโดยสารสาธารณะจำนวนมาก

น.ส.ไตรศุลี กล่าวว่า นายกรัฐมนตรีขอให้หน่วยงานที่ดูแลด้านการคมนาคม ให้ปฏิบัติภารกิจตามนโยบายของรัฐบาลให้บริการและอำนวยความสะดวกให้ประชาชนที่สัญจรทั้งโดยรถส่วนตัวและระบบขนส่งสาธารณะ ควบคู่กับมาตรการป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะส่วนของระบบขนส่งสาธารณะต้องมีการคัดกรอง ตรวจวัดอุณหภูมิ ผู้ใช้บริการสวมหน้ากากอนามัย รักษาระยะห่าง

รวมถึงให้ดูแลความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชนทั้งบก น้ำ ราง และอากาศ โดยเฉพาะส่วนของกรมเจ้าท่าซึ่งมีหน้าที่ดูแลการจราจรทางน้ำให้มีเจ้าหน้าที่พร้อมเรือตรวจการณ์ และเรือรักษาการณ์ในคืนวันลอยกระทงที่เพียงพอสำหรับการดูแลพื้นที่จัดการและคาดการณ์ว่าประชาชนจะเดินทางสัญจรทางน้ำเพื่อร่วมงานลอยกระทงจำนวนมาก

ในส่วนการใช้บริการสาธารณะอื่นๆ นั้น ขอให้เจ้าหน้าที่ดูแลควบคุมการใช้กฎมายโดยเคร่งครัด หากฝ่าฝืนให้ดำเนินการตามกฎหมายทันที จัดเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารและรับเรื่องร้องเรียน เพื่อให้บริการสอบถามข้อมูลและรับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการใช้บริการรถโดยสารสาธารณะทุกประเภท หากพบการร้องเรียนถึงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ไม่ว่าจะเป็น ปฏิเสธผู้โดยสาร ไม่ส่งผู้โดยสารที่จุดหมายปลายทาง หรือการฉวยโอกาสเอาเปรียบในทุกรูปแบบ ต้องดำเนินการให้ได้รับโทษตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด

‘ตรีนุช’ เผย ‘ประยุทธ์’ สั่งเน้นเด็ก เรียนภาษาที่สอง ชี้ภาษาจำเป็นมาก

ตรีนุช เผย ประยุทธ์ สั่งเน้นในที่ประชุม ครม. ให้เด็ก เรียนภาษาที่สอง ชี้เป็นทักษะที่จำเป็นอย่างมาก เตรียมหาโรงเรียนนำร่อง

น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี หรือ ครม. ว่า ที่ประชุมได้รับทราบหลักการโครงการ “อาชีวะสร้างโอกาสทางการศึกษาให้เยาวชนเพื่อผลิตกำลังคนของประเทศ” หรือ “อาชีวะอยู่ประจำ เรียนฟรี มีอาชีพ” ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)

นอกจากนี้ยังเห็นชอบแต่งตั้งผู้บริหารระดับ 10 ของ ศธ.จำนวน 1 ราย คือ นายพิเชฐ โพธิ์ภักดี ศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 10 เป็นผู้ตรวจราชการศธ. ส่วนตำแหน่งผู้บริหารระดับ 10 ที่เหลืออีก 3 ตำแหน่งนั้นอยู่ระหว่างการพิจารณา ซึ่งไม่ได้มีปัญหาติดขัดอะไร

โดย รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยอีกว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหม ต้องการ ให้เด็กไทยได้เรียนสองภาษา ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) พร้อมรับมาดำเนินการ โดยจะหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ว่ามีโรงเรียนใดบ้างที่นำร่องขับเคลื่อนโครงการห้องเรียนสองภาษาและทำได้อย่างดีเยี่ยม เพื่อนำมาเป็นต้นแบบให้โรงเรียนอื่นๆ นำไปขยายผลต่อไป รวมถึงสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ด้วย เพราะทักษะด้านภาษาของนักศึกษาอาชีวะมีความจำเป็นอย่างมาก

ในส่วนของกองทัพบก พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบกได้มอบหมายให้กรมส่งกำลังบำรุงทหารบก, กรมการขนส่งทหารบก, กองทัพภาค และหน่วยที่เกี่ยวข้อง ได้รวบรวมศักยภาพด้านการขนส่งและเตรียมข้อมูลยานยนต์ทางทหาร ที่สามารถนำมาใช้ในการขนส่งสินค้ารองรับ ตามนโยบายของรัฐบาล รวมทั้งได้หารือถึงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและแนวทางปฎิบัติในการนำรถยนต์บรรทุกขนาดต่างๆพร้อมกำลังพล เข้ารับภารกิจ

โดยในขั้นต้นกองทัพบกมี รถยนต์ทหารที่เหมาะสมกับภารกิจด้านการขนส่งทางถนนประมาณ 3,700 คัน แยกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ รถยนต์บรรทุกขนาดเล็ก, ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ มีน้ำหนักบรรทุก 1, 4 และ 8 ตัน ตามลำดับ

ขณะนี้ได้แจ้งให้หน่วยทหาร ได้ดำเนินการตรวจสภาพยานยนต์และพลขับรวมทั้งส่วนสนับสนุนต่างๆ เพื่อให้เกิดความพร้อม ส่วนการปฎิบัติงานจริงคงต้องรอสั่งการจากทางรัฐบาลในลำดับต่อไป

อย่างไรก็ตาม กองทัพบกยินดี ให้การสนับสนุน เมื่อรัฐบาลมอบหมาย ทั้งนี้เพื่อให้การบริการด้านการขนส่งสินค้าในภาพรวมของประเทศ เป็นไปตามระบบ ประชาชนผู้บริโภคไม่ได้รับผลกระทบ อีกทั้ง เป็นการนำเอาศักยภาพ และยุทโธปกรณ์ของกองทัพบก มาใช้ประโยชน์ในการสนับสนุน และช่วยแก้ไขปัญหาของส่วนรวมด้วย”

Credit : ที่เที่ยวญี่ปุ่น | จัดอันดับต่างๆ | รีวิวของแบรนเนม | วิธีการลงทุนต่า